Warunki Użytkowania

Niniejsza nota prawna określa warunki korzystania z niniejszej strony oraz warunki, na jakich zapewniamy informacje. Korzystając z niniejszej witryny, akceptujcie Państwo warunki korzystania z niej i zobowiązujecie się ich przestrzegać.

Bezpieczeństwo

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Informacje, jakie od Państwa otrzymamy, gdy zdecydują się Państwo z nami nimi podzielić, zostaną przez nas wykorzystane w celu wysłania Państwu informacji o produktach i usługach, którymi wyrazicie zainteresowanie. Przekazując nam informacje o sobie, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez nas w celach określonych powyżej. Nie będziemy ich przekazywać osobom spoza colnea.pl, chyba, że okaże się to niezbędne dla potrzeb realizacji zamówień lub przekazania zapotrzebowania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa witryny oraz aby mieć pewność, że niniejsza witryna będzie dostępna dla wszystkich użytkowników, colnea.pl prowadzi monitoring ruchu w sieci w celu wykrycia nielegalnych prób wprowadzenia do niej informacji lub modyfikacji informacji lub spowodowania innych szkód na witrynie. Osoby korzystające z niniejszej witryny wyrażają zgodę na monitoring.

Zabrania się nielegalnych prób modyfikacji informacji przechowywanych w tym systemie, łamania lub obchodzenia rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i wykorzystywania tego systemu do nieodpowiednich celów – powyższe może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Jeżeli monitoring wykaże dowody działań łamiących prawo, dowody takie mogą zostać przekazane odpowiednim władzom.


Oświadczenie o prawach autorskich

Cała zawartość witryny colnea.pl jest własnością firmy PHU INFOBIOS Andrzej Olszewski, chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej witryny nie wolno reprodukować, przekazywać ani kopiować w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody colnea.pl, ale można ściągać dowolne podane tu informacje do swobodnego użytku.


Oświadczenie o wyrażeniu uznania

Dokumenty umieszczone na niniejszej witrynie mogą zawierać hipertekstowe linki lub odsyłacze do informacji, stworzone i utrzymywane przez inne organizacje publiczne i prywatne. Takie linki i odsyłacze umieszczono dla wygody gości. colnea.pl nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności, ani wyczerpującego charakteru informacji znajdujących się na stronach, do których prowadzą linki. Ponadto zamieszczenie linków i odsyłaczy do witryn innych, niż witryny colnea.pl nie ma na celu podkreślenia istotnego charakteru tych stron i zawartych na nich informacji, ani wyrażenia uznania, rekomendacji lub poparcia dla jakichkolwiek poglądów wyrażonych na witrynach zewnętrznych, produktów lub usług o charakterze komercyjnym tam oferowanych, ani organizacji sponsorujących te witryny - ani jeśli chodzi o nazwę handlową, produkcję, ani o inny ich aspekt.

Wzmianki o produktach handlowych, procesach i usługach oraz wykorzystanie nazw handlowych lub nazw firm na witrynach colnea.pl mają na celu zapewnienie informacji i wygody gościom witryny i nie są wyrazem uznania, rekomendacji ani poparcia ze strony colnea.pl. Wyrażone tu poglądy i opinie autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii colnea.pl i nie muszą być z nimi zgodne, nie będą wykorzystywane do reklamy ani wyrażenia uznania dla produktów.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniane przez nas informacje były dokładne i wyczerpujące, jednakże biorąc pod uwagę tysiące dostępnych dokumentów, które często są zamieszczane w bardzo krótkim czasie, nie możemy gwarantować całkowitego braku błędów. colnea.pl nie twierdzi, nie zapewnia i nie gwarantuje, że treści zamieszczone na niniejszej witrynie są wyczerpujące i adekwatne i zrzeka się odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści niniejszej witryny.

Ani colnea.pl, ani pracownicy czy kontrahenci colnea.pl nie udzielają gwarancji, wyrażonych, dorozumianych ani ustawowych (w tym gwarancji, że nie są łamane prawa osób trzecich, ani gwarancji przydatności handlowej i przydatności do jakichkolwiek celów) odnośnie zawartości witryn colnea.pl i innych zasobów internetowych, do których prowadzą umieszczone na nich linki. colnea.pl nie bierze na siebie również odpowiedzialności prawnej za dokładność, wyczerpujący charakter ani przydatność jakichkolwiek informacji, produktów lub procesów tu występujących ani za brak zagrożenia wirusami komputerowymi, i nie gwarantuje, że korzystanie z takich informacji, produktów lub procesów nie łamie praw osób prywatnych.